جواهرات مینوش

تحصیلات دانشگاهیم رشته ریاضی کاربردی بوده.دوره تخصصی طراحی و ساخت طلا و جواهرات را گذروندم

ازبچگی علاقه شدیدی به نقاشی داشتم تو همون دوران رنگ و روغن و یاد گرفتم وکم کم در سنین نوجوانی به یادگیری آبرنگ و نهایتا نگارگری پرداختم. چند دوره هم مربی طراحی و آبرنگ بودم.

سال 89 به پیشنهاد یکی از آشنایان کار زیور با مفتول برنج را شروع کردم.ولی به دلیل اینکه استحکام ممکن رو نداشت دوره تخصصی طلا و جواهر سازی را گذروندم و متعاقب آن مدل سازی با نرم افزار ماتریکس را آموزش دیدم.

 معتقدم آثار قدیمی ما همچنان حرفی برای گفتن و ارایه کردن در قالب زندگی امروزی دارن.چه این قالب نقاشی باشه چه زیور آلات و...

به همین دلیل در زیورهایی که میسازم از نقوش اسلیمی استفاده میکنم