استودیو مد بلک فیت

پانته آ آرین نژاد موسس برند بلک فیت طراح ایرانی، از سال 1393 مشغول به فعالیت می باشد. پانته آ کارشناس IT، از دانشگاہ پونا ھندوستان است. فعالیت خود را از طراحی و نقاشی آغاز کرد. مشخصه‌ی اصلی طراحی ھای وی چه در طراحی زنانه و چه در طراحی مردانه، استفاده از طرح ھای مینیمال و همچنین سورئالیزم و رنگ ھای تیرہ می باشد. پیام بلک فیت در تمام طرح ھای خود ھنر، جسارت و نو آوری می باشد. بلک فیت ھمچنین در چند شو گروھی در ایران و ھندوستان شرکت کردہ است.