گیوه های برند دست دوست

دست دوست نام برندي ايرانيست كه اين نام به معني پيوستن و همراه بودن دست و دوست به مثابه‌ي مهر و هنر است.دست دوست در سال ١٣٩٢با تلاش پريسا مرادي كارشناس طراح گرافيك و مريم فولادي كارشناس صنايع دستي فعاليت خود را اغاز كرد.اين هنرمندان طي سفرهاي مداوم به شهرهاي مختلف ايران و آشنايي با هنرمندان گيوه‌ باف و يادگيري اين هنر تصميم گرفتند كه محصولي تلفيقي از كفش و گيوه با استاي